Loading Laddar...
 

E-handel | Jarla Trafikskola Bromma

Köpvillkor

<p><em><strong>F&ouml;ljande villkor g&auml;ller f&ouml;r Jarla Trafikskola AB:s f&ouml;rs&auml;ljning i Sverige &ouml;ver Internet till&nbsp;konsument.</strong></em><span style="font-size:16px">&nbsp;</span></p> <p>Jarla Trafikskola AB,&nbsp;Travbanev&auml;gen 1, 168 64 Bromma. Organisationsnummer 556222-7891. Telefonnummer 08-28 82 82, e-post bromma@jarlatrafikskola.se</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Best&auml;llning mm</strong></p> <p>Best&auml;llning av en vara eller tj&auml;nst sker p&aring; v&aring;r hemsida. N&auml;r du best&auml;llt och betalat skickar vi en orderbekr&auml;ftelse till dig.</p> <p>F&ouml;r att handla m&aring;ste du vara &ouml;ver 18 &aring;r. &Auml;r du &auml;nnu inte 18 &aring;r m&aring;ste du ha m&aring;lsmans tillst&aring;nd f&ouml;r att f&aring; handla.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Priser</strong></p> <p>Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset p&aring; varan/tj&auml;nsten &auml;r det som anges p&aring; webbplatsen p&aring; best&auml;llningsdagen.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Betalning</strong></p> <p>Betalning g&ouml;rs i samband med best&auml;llningen och med kontokort, vilket inneb&auml;r att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard). Vi samarbetar med DIBS Payment Services.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Leverans och fraktkostnad</strong></p> <p>Du f&aring;r dina varor inom 2-5 arbetsdagar efter det att vi f&aring;tt din best&auml;llning. Vi svarar inte f&ouml;r dr&ouml;jsm&aring;l som beror p&aring; hinder utanf&ouml;r v&aring;r kontroll (force majeure). Vi levererar endast inom Sverige. F&ouml;r varor som inte levereras &ouml;ver Internet till&auml;mpar vi enhetsfrakt p&aring; 99 kr per order. Vid avh&auml;mtning av varor utg&aring;r ingen fraktkostnad.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Paket som inte h&auml;mtas ut</strong></p> <p>H&auml;mtar du inte ut ditt paket alls, s&aring; skickas det tillbaka till oss. Vi tar d&aring; ut en avgift p&aring; 249 kr f&ouml;r att t&auml;cka de kostnader vi har i samband med det outl&ouml;sta paketet. Om du inte meddelar oss annat inom 14 dagar fr&aring;n det att varan &aring;terkommit till oss upph&ouml;r, annulleras k&ouml;pet. Du kommer d&aring; att &aring;terf&aring; vad du betalat, med avdrag f&ouml;r nyssn&auml;mnda kostnader. &Aring;terbetalning sker med samma betalningsmetod som vid k&ouml;pet, dvs. genom ins&auml;ttning p&aring; det kort som du anv&auml;nde vid k&ouml;pet.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&Aring;ngerr&auml;tt/retur</strong></p> <p>Du har r&auml;tt att fr&aring;ntr&auml;da detta avtal utan att ange n&aring;got sk&auml;l inom 14 dagar, fr&aring;n det att du, eller n&aring;gon annan som du angett, mottagit varan.&nbsp;G&auml;ller ej tj&auml;nster.</p> <p>G&auml;ller avtalet flera varor som ska levereras var f&ouml;r sig, r&auml;knas &aring;ngerfristen fr&aring;n leverans av den sista varan. G&auml;ller avtalet d&auml;remot &aring;terkommande leverans av varor under en viss tid, r&auml;knas &aring;ngerfristen fr&aring;n den dag d&aring; den f&ouml;rsta varan levereras.</p> <p>Tj&auml;nster (avser kurser/utbildningar) anses som p&aring;b&ouml;rjade 7 dagar innan bokat datum, varp&aring; vi f&ouml;rbeh&aring;ller oss r&auml;tten att ta ut 50% av kurskostnaden&nbsp; i ers&auml;ttning i det fall du v&auml;ljer att &aring;beropa din &aring;ngerr&auml;tt och av- eller omboka din k&ouml;pta kurs n&auml;r det &auml;r 7 dagar eller mindre kvar till bokat datum.&nbsp;</p> <p>F&ouml;r att utnyttja din &aring;ngerr&auml;tt ska du innan &aring;ngerfristen l&ouml;pt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att fr&aring;ntr&auml;da avtalet. Meddelandet skickas med e-post till den adress som anges i b&ouml;rjan av dessa k&ouml;pvillkor. G&ouml;r du inte detta har du inte l&auml;ngre r&auml;tt att &aring;ngra ditt k&ouml;p. P&aring; Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se finns ett standardformul&auml;r som kan anv&auml;ndas vid ut&ouml;vande av &aring;ngerr&auml;tten.</p> <p>Om &aring;ngerr&auml;tten ut&ouml;vas efter det att tj&auml;nsten med ditt samtycke har p&aring;b&ouml;rjats har trafikskolan r&auml;tt till ers&auml;ttning med en proportionell andel av det avtalade priset f&ouml;r den del av tj&auml;nsten som utf&ouml;rts.</p> <p>Om du ut&ouml;vat &aring;ngerr&auml;tten ska du utan dr&ouml;jsm&aring;l och senast 14 dagar efter den dag d&aring; du meddelade oss om ditt beslut att fr&aring;ntr&auml;da avtalet &aring;ters&auml;nda k&ouml;pt vara. Varan/varorna ska returneras till adressen Jarla Trafikskola AB, Travbanev&auml;gen 1, 168&nbsp;644 Bromma. Vid retur/&aring;ngerk&ouml;p kr&auml;vs f&ouml;ljesedel, kvitto eller ordernummer. Retur f&aring;r inte ske mot postf&ouml;rskott. Du st&aring;r sj&auml;lv f&ouml;r kostnaden f&ouml;r &aring;ters&auml;ndandet av varan/varorna.</p> <p>Vid transport av varan fr&aring;n dig till oss st&aring;r du risken f&ouml;r varan. Detta inneb&auml;r att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du f&ouml;r detta. Du &auml;r ocks&aring; ansvarig f&ouml;r varornas minskade v&auml;rde till f&ouml;ljd av annan hantering &auml;n vad som &auml;r n&ouml;dv&auml;ndig f&ouml;r att fastst&auml;lla varornas art, egenskaper och funktion.</p> <p>Om du fr&aring;ntr&auml;der avtalet kommer alla betalningar du gjort att &aring;terbetalas, med undantag f&ouml;r extra leveranskostnader p&aring; grund av att du valt ett annat leveranss&auml;tt &auml;n den billigaste standardleverans vi erbjuder. &Aring;terbetalning sker med samma betalningsmetod som vid k&ouml;pet. Detta inneb&auml;r att vi s&auml;tter tillbaka k&ouml;pesumman, med eventuella avdrag enligt ovan, p&aring; samma kort som du anv&auml;nde vid k&ouml;pet. &Aring;terbetalningen sker inom 14 dagar fr&aring;n det att vi mottagit din retur eller du p&aring; annat s&auml;tt visat att varan s&auml;nts tillbaka. G&auml;ller avtalet k&ouml;p av tj&auml;nst sker &aring;terbetalning senast inom 14 dagar fr&aring;n den dag d&aring; vi tog emot ditt meddelande om att avtalet fr&aring;ntr&auml;tts.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avbest&auml;llning</strong></p> <p>F&ouml;rutsatt att best&auml;llning av vara/varor inte skickats iv&auml;g har du m&ouml;jlighet att utan kostnad avbest&auml;lla hela eller viss del av best&auml;llning av varorna genom att kontakta oss per telefon. G&auml;ller avtalet utbildningstj&auml;nst till&auml;mpas STR:s praxis ang&aring;ende ers&auml;ttning och &aring;terbetalning vid avbest&auml;llning m.m. Du finner denna praxis p&aring; www.str.se</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Behandling av personuppgifter</strong></p> <p>I samband med att du best&auml;ller en vara eller tj&auml;nst p&aring; v&aring;r hemsida godk&auml;nner du att Jarla Trafikskola AB registrerar och elektroniskt lagrar de personuppgifter som du l&auml;mnar i samband med best&auml;llningen. Uppgifterna kommer att anv&auml;ndas f&ouml;r administration av din best&auml;llning.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Reklamation</strong></p> <p>Om en vara &auml;r felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du s&aring; snart som m&ouml;jligt kontakta oss. Vid &ouml;vriga reklamationer eller klagom&aring;l ska du v&auml;nda dig till ansvarig p&aring; trafikskolan. Om du inte blir n&ouml;jd med trafikskolans hantering har du som elev vid en STR ansluten trafikskola m&ouml;jlighet att pr&ouml;va &auml;rendet i STR:s reklamationsn&auml;mnd, se www.str.se/reklamation. Enligt konsumentk&ouml;plagen (1990:932) och konsumenttj&auml;nstlagen (1985:716) g&auml;ller att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare &auml;n tre &aring;r fr&aring;n det att varan har mottagits eller tj&auml;nsten har avslutats.</p> <p><br /> <strong>Lagval och forum</strong>&nbsp;<br /> Svensk r&auml;tt ska till&auml;mpas p&aring; samtliga k&ouml;p enligt dessa avtalsvillkor. Skulle det uppst&aring; en tvist mellan parterna som inte kan l&ouml;sas p&aring; plats, kan tvisten pr&ouml;vas i domstol (tingsr&auml;tt). Kunden (eleven) kan &auml;ven v&auml;nda sig till Allm&auml;nna reklamationsn&auml;mnden (ARN) eller<br /> STR:s reklamationsn&auml;mnd (g&auml;ller endast kunder p&aring; en trafikskola ansluten till STR).&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>